BLAKE KUWAHARA – LAUTNER – 框中框造型 經典飛行員太陽眼鏡

BLAKE KUWAHARA - LAUTNER - 框中框造型 經典飛行員太陽眼鏡

BLAKE KUWAHARA 最廣為人知的『框中框』造型搭配典的飛行員太陽眼鏡,半透明色的外框綠造型、讓厚實的框緣呈現另一種細緻的線條感。

MORE ALBUM