LINDBERG - air titanium rim - 皇室專屬 鈦金屬圈框 【HARLEY】 - PU9/K199