MYKITA – LITE KEELUT – 輕盈圓框系列

MYKITA - LITE KEELUT - 輕盈圓框系列

MYKITA 品牌最輕盈的 LITE 系列;專無螺絲的系統結構設計、讓每一副眼鏡用最簡潔的素材建購而成。KEELUT 的圓形造型鏡框,將超薄鋼與醋酸材質的組合用最典雅與工藝的方式完全呈現!

MORE ALBUM